இறைச்சி அரைக்கும் இயந்திரத்துக்குள் சிக்கிய வாலிபரின் கை – video